Diensten Grensbepalingen o Wanneer u niet zeker bent waar de grens tussen u en uw buurman zich exact bevindt kan u bij mij terecht voor de opmeting en afpaling van uw perceel. Op deze manier kunnen toekomstige geschillen met uw buren vermeden worden. Verkavelingsaanvragen o Wanneer u een perceel grond heeft en u wenst dit te verdelen in meerdere loten of een lot af te splitsen etc. dan kan u bij mij terecht voor de optimale verdeling en volledige afhandeling van uw verkavelingsproject.  Aanvraag stedenbouwkundige attesten o Wanneer u perceel grond gelegen is in woongebied en u wenst dit te verkopen als ‘bouwgrond’ moet er op dit perceel een stedenbouwkundig attest worden aangevraagd. Uitzetwerken o Uitzetten van bouw,grond-en infrastructuurwerken. 3D-modellen o Opmeten bestaande toestand (evt. aansluitingen wegenis, gebouwen,...) o Maken van een 3D-model voor machinebesturing o Omvormen van 2D naar 3D plannen ...  Wim Cools - Gerheide 141 - 2490 Balen - +32(0)474/27.94.34 - info@wimcools.be BTW: BE0544846624 - LAN: 14 1575 - IBAN: BE98 001378718893 - BIC: GEBABEBB